Blog

Európsky etický kódex mediátorov

Tento kódex správania stanovuje viacero zásad, ku ktorým sa jednotliví mediátori môžu zaviazať dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Môžu ho použiť mediátori vykonávajúci všetky druhy ...
Zobraziť viac →

Advokát ako podpora klienta v procese mediácie

Advokát je profesijne a eticky zaviazaný k ochrane najlepších záujmov svojho klienta a teda je jeho profesijnou povinnosťou poskytnúť úplné a presné informácie aj ohľadom mediácie ako ...
Zobraziť viac →

Hľadáte právne služby ?

Kontaktné informácie

Návrat hore